top of page

BIO

Christos Apostolou Developer / Counter Agriculture - Natage - ΦύτεψεΤο - Panicos Gr - Γέφυρα Ζωής - Des kai auto - Ksou Ksou - Θέλω να πρασινισω - Δράσε για αυτους - KatsaridoKsouKsou
Christos Apostolou Developer / Counter Agriculture - Natage - ΦύτεψεΤο - Panicos Gr - Γέφυρα Ζωής - Des kai auto - Ksou Ksou - Θέλω να πρασινισω - Δράσε για αυτους - KatsaridoKsouKsou - PhytoEpignosi - Φυτωεπίγνωση

Ο Αποστόλου Χρήστος γεννήθηκε στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στη Λάρισα. Στόχος του είναι να αξιοποιήσει όλες τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας για τη βελτίωση της προσφοράς τροφίμων σε άτομα που έχουν ανάγκη.

Εκπαίδευση

2019-2020

Συντονιστής / Εκπρόσωπος του εθελοντικού οργανισμού ‘Πρόσβασης'

2019

Υποτροφία στο Πρόγραμμα Θερινού Σχολείου του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ HOCHSCHULE GEISENHEIM στη Γερμανία

2019

Υποτροφία εκπαίδευσης στο Teeschools Course Campus Virtual de la Federación Valenciana de Municipios and Provinces για την ενεργειακή απόδοση στα σχολικά συγκροτήματα

2019-2020

Υποτροφία για την εκπαίδευση στην "Ευφυή Γεωργικά Συστήματα"

2021

Ομιλητής στο ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ στη θεραπευτική κοινότητα για την προσφορά βοήθειας μέσω της εφαρμογής ΦύτεψεΤο!

Christos Apostolou Developer / Counter Agriculture - Natage - ΦύτεψεΤο - Panicos Gr - Γέφυρα Ζωής - Des kai auto - Ksou Ksou - Θέλω να πρασινισω - Δράσε για αυτους - KatsaridoKsouKsou
Christos Apostolou Developer / Counter Agriculture - Natage - ΦύτεψεΤο - Panicos Gr - Γέφυρα Ζωής - Des kai auto - Ksou Ksou - Θέλω να πρασινισω - Δράσε για αυτους - KatsaridoKsouKsou

2021

Oμιλητής στην κοινότητα του 1ου Πειραματικού Λυκείου Χανίων για να τους βοηθήσω στις επιλογές της ζωής τους και να τους εξηγήσω την μελλοντική τεχνολογία

Christos Apostolou Developer / Counter Agriculture - Natage - ΦύτεψεΤο - Panicos Gr - Γέφυρα Ζωής - Des kai auto - Ksou Ksou - Θέλω να πρασινισω - Δράσε για αυτους - KatsaridoKsouKsou

2021 - NOW

Contributor to North American Association for Environmental Education / 

Για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, η NAAEE έχει προωθήσει την αριστεία στην περιβαλλοντική εκπαίδευση σε ολόκληρη τη Βόρεια Αμερική και τον κόσμο. Είμαστε αφοσιωμένοι στην ενίσχυση του τομέα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και στην αύξηση της προβολής και της αποτελεσματικότητας του επαγγέλματος.

Η επιρροή της NAAEE εκτείνεται σε όλη τη Βόρεια Αμερική και σε όλο τον κόσμο, με μέλη σε περισσότερες από 30 χώρες. Η NAAEE και οι 56 πολιτειακές, επαρχιακές και περιφερειακές θυγατρικές οργανώσεις της στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό έχουν περισσότερα από 20.000 μέλη. Αυτά τα μέλη είναι επαγγελματίες με ευθύνες και ενδιαφέροντα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε επιχειρήσεις, κυβέρνηση, τριτοβάθμια εκπαίδευση, επίσημη (K–12) εκπαίδευση, μη τυπική εκπαίδευση, προσχολική εκπαίδευση, επιστημονική εκπαίδευση και STEM και άλλους τομείς της κοινωνίας.

2022

Oμιλητής του πρωτοποριακού πρόγραμμα επιχειρηματικότητας του μέλλοντος για νέους και εφήβους, με έμφαση στην κοινωνική και πράσινη επιχειρηματικότητα από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) που προσφέρει προγράμματα επιμόρφωσης σε ευρύ κοινό. Τα βασικότερα θέματα στην επιχειρηματικότητα του μέλλοντος με κοινωνικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο. Επίλυση προβλημάτων και αξιοποίηση ευκαιριών σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Christos Apostolou Developer / Counter Agriculture - Natage - ΦύτεψεΤο - Panicos Gr - Γέφυρα Ζωής - Des kai auto - Ksou Ksou - Θέλω να πρασινισω - Δράσε για αυτους - KatsaridoKsouKsou
Christos Apostolou Developer / Counter Agriculture - Natage - ΦύτεψεΤο - Panicos Gr - Γέφυρα Ζωής - Des kai auto - Ksou Ksou - Θέλω να πρασινισω - Δράσε για αυτους - KatsaridoKsouKsou

2023

Speaker of the the 17th multi-conference INNOVATION & DEVELOPMENT - ka-business.gr

2023

Scholarship on TAITH Programme (COAL Project) - France / Level 2 Award in Leadership & Team Skills - 8000-11 / This qualification is designed for practicing team leaders, to help them become more effective and confident in their leadership role. The Award is also suitable for new or aspiring team leaders as it supports them to make the transition from working in a team to leading a team. (Ofqual Qualification Number: 600/5928/X and ILM Qualification Number 8000-11)

2023

Bachelor of Science στην Γεωπονία με υποτροφία από το UK(United Kingdom)

Christos Apostolou Developer / Counter Agriculture - Natage - ΦύτεψεΤο - Panicos Gr - Γέφυρα Ζωής - Des kai auto - Ksou Ksou - Θέλω να πρασινισω - Δράσε για αυτους - KatsaridoKsouKsou

2023

Oμιλητής για δεύτερη χρονιά του πρωτοποριακού πρόγραμμα επιχειρηματικότητας του μέλλοντος για νέους και εφήβους, με έμφαση στην κοινωνική και πράσινη επιχειρηματικότητα από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) που προσφέρει προγράμματα επιμόρφωσης σε ευρύ κοινό. Τα βασικότερα θέματα στην επιχειρηματικότητα του μέλλοντος με κοινωνικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο. Επίλυση προβλημάτων και αξιοποίηση ευκαιριών σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Προσωπικές εργασίες

▪ Archaeobacteria (Group of Unicorn Prokaryotic Organisms)

▪ Improvement in Cucumber Growing

▪ Questionnaires of Cotton Producers

▪ Separation of vegetable pigments by column chromatography and TLC chromatography

▪ Mechanical Soil Analysis

▪ Determination of the pH value of soil-

▪ Identification of Organic Substances 

▪ Determination of Calcium Carbonate 

▪ Biochemistry work on glutamic acid dehydrogenase enzyme 

▪ Home Support: Orange, Blue and Green Boxes 

▪ Genetic Improvement of Seed Quality - Working for Sponge 

▪ Improvement of Cotton - Work on cumin 

▪ Somatoclonal Variability (Mechanism, Techniques, Consequences at the Cellular and Molecular Level and Study and Applications in Cultivated Plants)

▪ Work for the polyethylene bushes 

▪ Eradication of Cotton and Rye - Work on Ringworms 

▪ Special Improvement for Spinach -

▪ Soybean Improvement -

▪ Organic & Non Organic Fertilizers 

▪ Potato Improvement - Genetic Improvement in Pepper 

▪ Olsen Phosphorus Quantity Exercise

▪ Lettuce Improvement - Measurement of Interchangeable Cations 

▪ Carrot Improvement -

▪ Extraction of boron with boiling water 

▪ Anchorage Nets 

▪ Improving Vegetables -

▪ Hydraulic Conductivity 

▪ Multiplication of Animal Breeding Plants 

▪ Mutant Foods 

▪ High Corn Oil 

▪ Action of Pix and ATONIK preparations in beans 

▪ Improving Tomato -

▪ Improving the Vine - Lupine Crops 

▪ Improvement of Mulching Plants 

▪ Study of changes in pigments during food processing 

▪ Eradication of Cotton, Wheat, Rye, Vegetables and Trees 

▪ Milk study of vegetable origin 

▪ Effects of dairy fat, cocoa butter, or selected fat substitutes on the volatile flavors of Ice Cream Chocolate 

▪ Caramelization process 

▪ Evaluation of germination by the tetrazolium chloride method 

▪ Separation of soft durum wheat seeds macroscopically and by the phenol method -

▪ Genetic Improvement of Cabbage -

▪ Corn mutations 

▪ Improvement on Allium Cepa Onion -

▪ Special Agricultural Work - Sesame

▪ Food quality analysis 

▪ Quality Assessment of Lotuses and Apples for their Optimal Consumption 

▪ Urban green of a park 

Προσκλήσεις σε Συνέδρια/Σεμινάρια ως Ομιλητής

▪ Invitation for Pharma Malaysia 2019

▪ Invitation for 84η ΔΕΘ // Digital Greece

▪ Invitation for CPD accredited 3rd Global Congress on Medical & Clinical Case Reports

 

▪ Invitation for Nanoscience Conferences-2020 - 8th World Conference and Expo on Nanoscience and Nanotechnology

 

▪ "Invitation for 8th World Conference and Expo on Nanoscience and Nanotechnology"

▪ Invitation for International Conference and Exhibition on Nanotechnology (ICENT) , June 8-10, 2020 , Seoul, South Korea as a Speaker

 

▪ Invitation for International Conference on Pharmacy and Pharma Networks

 

▪ Invitation for Agrotica 2020

▪Invitation for World Congress on Infectious Diseases planned at Rome, Italy on the dates June 22-24, 2020

▪ Invitation for European Organic Congress approaching / 1-2 July 2020

▪ Invitation for 11th World Conference and Expo on Nanoscience and Nanotechnology / February 18-19, 2021 in Osaka, Japan

▪ Invitation for Speaker in Miami, USA during April 16-17, 2020 / 5th World Congress on Public Health and Health Care Management

 

▪ Invitation for Speaker at webinar “INFECTIOUS DISEASES VIRTUAL 2020” on June 14, 2020

Προσκλήσεις  στο συντακτικό επιτελείο

▪ First on Editorial Board at APPLIED SCIENCE AND FUNDAMENTAL RESEARCH BULLETIN (ASFRB) / As Editorial Stuff

 

▪ Global Research Federation / As Editorial Stuff

 

▪ Opast Publishing Group / As Editorial Stuff

▪ Research and Reviews on Healthcare: Open Access Journal (RRHOAJ) / As Editorial Stuff

 

▪ Global Research Federation / As Editorial Stuff Invitation

▪ Journal Medical and Surgical Case Reports / As Editorial Stuff

 

▪ GRF PUBLISHERS / As Editorial Stuff

 

▪ Biomedgrid | American Journal of Biomedical Science & Research / As Editorial Stuff

 

▪ Lambert Academic / As Editorial Stuff

 

▪ Journal of Analytical and Pharmaceutical Research(JAPLR) / As Editorial Stuff

▪ INTERNATIONAL JOURNAL OF RECENT SCIENTIFIC RESEARCH / As Editorial Stuff

 

▪ Whites Science Inc. / As Editorial Stuff

 

▪ International Journal of Agricultural Policy and Research (IJAPR) (ISSN 2350-1561) As Editorial Stuff

▪ International Journal of Environmental and Agriculture Research (IJOEAR) ISSN: 2454- 1850 / As Editorial Stuff

▪ International Journal of Applied Science - Research and Revie ISSN: 2394-9988 / As Editorial Stuff

 

▪ Archives in Biomedical Engineering & Biotechnology |ISSN: 2687-8100 / As Editorial Stuff

 

▪ COJ Biomedical Science & Research (COJBSR) / As Editorial Stuff (Opinion/Mini Review/Case Report)

 

▪ Scholars Academic Journal of Biosciences / As Editorial Stuff

 

▪ International Journal of Psychiatry - Opast Publishing Group / As Editorial Stuff

 

▪ Nutrition and Food Science / As Editorial Stuff

▪ World Journal of Advanced Research and Reviews (WJARR) / As Editorial Stuff

▪ World Journal of Agriculture and Soil Science (WJASS) / As Editorial Stuff

 

▪Journal of Bio Innovation (JBINO) / As Editorial Stuff

▪COJ Biomedical Science & Research (COJBSR) / As Editorial Stuff

 

▪ International Journal of Biological and Pharmaceutical Sciences Archive (IJBPSA)/ As Editorial Stuff

 

▪ World Journal of Biology Pharmacy and Health Sciences (WJBPHS) / As Editorial Stuff

 

▪ GSC Advanced Research and Reviews (GSCARR) / As Editorial Stuff

 

▪ GSC Biological and Pharmaceutical Sciences (GSCBPS) / As Editorial Stuff

 

▪ Acta Scientific / As Editorial Stuff

 

▪ Magna Scientia Advanced Biology and Pharmacy (MSABP) / As Editorial Stuff

 

▪ Magna Scientia Advanced Research and Review(MSARR) / As Editorial Stuff

Κυριότερα 
σεμινάρια

Seminars / Programs / Speeches / Seminars / Conferences attended in 2015 - With or Without Certificate (Due to lack of certifications, loss or free community programs):

 

Attending Programs / Speeches / Seminars / Conferences:

 

▪ Marine strain tolerance to environmental stresses, variability of normal cellular industrial molecular mechanisms with respect to species and habitat / 30 November 2015 -

▪ Use of Processed Animal Proteins in the Breeding Fish of the sea bream / 5 December 2015

 

Seminars / Programs / Speeches / Conferences attended in 2016 - With or Without Certificate (Due to lack of certifications, loss or free community programs):

 

Attending Programs / Speeches / Seminars / Conferences:

 

▪ Common Agricultural Policy: Evolution - Challenges - Prospects / January 31, 2016

▪ Risk photosynthesis: the charm of the discovery and the satisfaction of the researcher / Thursday, March 10, 2016

▪ New Technologies in Contemporary Agriculture: Low-Input Greenhouse Production Technologies / Wednesday, March 23, 2016

▪ 3rd International Conference on Atmospheres, "Atmospheres, Tomorrow / 21-24 May 2016

▪ Learning Foreign Languages From Children With Dyslexia: Teaching Applications / Wednesday, June 8, 2016

▪ Conservation of Biological Diversity in the Botanical Gardens of Russia / Tuesday 25 October 2016

 

Seminars / Programs / Speeches / Conferences attended in 2017 - With or Without Certificate (Due to lack of certifications, loss or free community programs):

 

Attending Programs / Speeches / Seminars / Conferences:

 

▪ Sustainable Crop & Animal Production: Successful Practices / Thursday 9 March to Sunday 12 March 2017

▪ The Evolution of Control Strategies in a Traditional Crop: Economy and Policy as Drivers of Olive Fly Control / Wednesday 15 March 2017

▪ Sustainable agriculture and new practices / Friday May 5, 2017

▪ Presentation of the latest data on climate change through recent developments in UN global negotiations / Tuesday 09 May 2017

▪ Sustainable Agricultural Production and Environmental Management / Wednesday, October 11, 2017

▪ Plants and Herbs in Folk Culture and Science / 20, 21 and 22 October 2017

▪ Sustainable Weed Management in Cotton / Friday 2017

▪ Geothermal Greenhouses, I Predicted Only Using Utilities for Minimal Energy and Water Consumption, Adapt2Change Program, LIFE + / March 11, 2017 -

▪ Abroad Empowerment Actions - Developing Mobility and Entrepreneurship Skills / Wednesday 22 March 2017 -

▪ Urban Agriculture, Vegetables on Roofs and Balconies / April 27, 2017 -

▪ Climate Change, Self-Governance and Thessaly in Front of the Global Challenge / Friday 9 June 2017 -

 

Seminars / Programs / Speeches / Conferences attended in 2018 - With or Without Certificate (Due to lack of certifications, loss or free community programs):

 

Attending Programs / Speeches / Seminars / Conferences:

 

▪ Recent Trends in Aspects of Fruit Maturation Syndrome and the Development of Innovative Technologies after Harvest / Friday, March 27, 2018 -

▪ Natural Sciences and Experiments with Simple Materials for Young and Older / May 16, 2018 -

▪ Environmental Pollution and Human Health, Assessing Human Life and its Impact on Thessaly / Thursday May 24, 2018 -

▪ Achievements and Future Prospects / Thursday 18 October 2018 

▪ Economics of Natural Resources and the Environment / November 3, 2018 -

▪ Overview of Side Issues in Synthetic Biology and Biotechnology / November 7, 2018 -

▪ Climate nexus nexus of climate energy feed water and their Sustainable Management for Efficient Use of Resources / November 7, 2018 -

▪ A hiercarchical method for identifying current and emerging pest threats under uncertainty climate change / Thursday, November 8, 2018 -

▪ 5th International Conference on Economics of Natural Resources and the Environment / Thursday, 1 November 2018

▪ Proposals for a Contemporary and Competitive Greek Agriculture / Wednesday, 28 November 2018 -

 

Seminars / Programs / Speeches / Conferences attended in 2019 - With or Without Certificate (Due to lack of certifications, loss or free community programs):

 

Attending Programs / Speeches / Seminars / Conferences:

 

▪ High Terrain Wind Turbines / Wednesday, February 13, 2019 -

▪ Investigating and Enriching the Use of Cyanobacteria in Biotechnology / Wednesday, 13 February 2019 -

▪ Industrial Cannabis, a Dynamic Growth / Friday, February 22, 2019 -

▪ MED Greenhouses, Interreg MED 2014 - 2020 / Sunday, February 24, 2019 -

▪ Green Growth through the Capitalization of Innovative Greenhouses / Sunday, February 24, 2019 -

▪ Webinar for the use of Innovative Geothermal Greenhouses / Monday 25 February 2019 -

▪ Aromatic & Medicinal Plants, Problems & Prospects / February 28, 2019 -

▪ Exploring Biodiversity for Better Fruit Quality and Plant Characteristics / Friday 1 March 2019 -

▪ Industrial crops for bioenergy and biomaterials production / 1 March 2019 -

▪ Cotton Cultivation in Greece, Commerce, Commerce and Exchanges Cotton, Fashion Industry and Goodwill in Cotton, Seeds, Nutrition, Plant Protection and Technology's - Contribution to Cotton Development, Pre-sale, Quality Control and Pricing, Classification and Production / Saturday 2 March 2019 -

▪ Quality and Safety of Farmers / Saturday 2 March 2019

▪ Agri-food sector, tourism and the direct relationship of the two sectors / Saturday 2 March 2019 -

▪ Cotton Trails Conference Agrothessaly 2019 / Saturday 2 March 2019 -

▪ Microcredit, a tool for young entrepreneurs in the agri-food sector / Sunday, March 3, 2019 -

▪ Preventive microbiological and serological control in ruminant plant management / Sunday, March 3, 2019 -

▪ The Newest Late Blooming Almond Tree Varieties / Sunday, March 3, 2019 -

▪ Collaborative Formations in the Agricultural Sector, the Case of the MED Greenhouses Project, Green Growth through the Capitalization of Innovative Greenhouses / Sunday 3 March 2019 -

▪ 5th International Partner Meeting, Impacting the Young Generation / 18 March 2019 -

▪ Innovations on the Greenhouse Sector: The Case of the MED Greenhouses Project Green Growth through the Capitalization of Innovative Greenhouses / March 19, 2019 -

▪ Antioxidants in food, a new detection device / March 20, 2019 -

▪ Olive and Olive Oil, Contemporary Approaches / Saturday 30 March 2019 -

▪ Wild or cultivated herbs, comparison of quality characteristics - Quality Parameters of Cultivated Greek Aromatic Medicinal Plants - Aromatic & medicinal herbs in the diet of the Greek consumer and their contribution to improving the quality of human life - Innovation Technology Entrepreneurship - Sustainable Rural Food Business in the New Era - Business Forms - Child and herbs - Aromatic Medicinal Plants: Cannabis: a herb for all, Legal framework for cannabis cultivation in Greece - Assessment of Industrial Cannabis Varieties - Therapeutic uses of cannabis / Saturday March 30, 2019 -

▪ Enhancing the competitiveness of the olive oil sector through the development and implementation of innovative production and quality control methods related to its health- promoting properties / Thursday 4 April 2019 -

▪ 1st Cannabis Pharmaceutical and Industrial Forum / Sunday, May 12, 2019 -

▪ Structural and biochemical study of insect olfactory protein binding proteins / Wednesday, May 29, 2019 -

▪ The Green Technologies WEBINAR / Wednesday 5 June 2019

▪ Competition & Agri-Food Sector / Friday 07 June 2019 -

▪ ONLINE Seminar on the Use of Innovative Geothermal Greenhouses (MED Greenhouses) / 24 July 2019

▪ The problem with biofertilizers / Friday 26 July 2019

▪ Modern International Sustainable Development Practices Focusing on Agriculture / Saturday, September 7, 2019

▪ Synergies of agri-food, culture and tourism with a view to sustainable regional development in Greece Gastronomy /Saturday September 7, 2019

▪ Bayer Open Innovation: A fruitful ecosystem for innovative minds all over the world By Bayer Hellas / Saturday 7 September 2019

▪ “The Role of the Department of Forestry, Wood Sciences & Planning in science, research and society / Sunday September 8, 2019

▪ "Antioxidant, antimicrobial, prebiotic and hypolipidemic effects of olive polyphenols on innovative bio-functional food and feed" / Sunday September 8, 2019

▪ Human Recourses Management WEBINAR / 9 September 2019

▪ FF-IPM - "In-silico boosted, pest prevention and off-season focused IPM against new and emerging fruit flies ('off-season IPM)'" - Stakeholder Approaches to Fruits Fly Problem / Monday 16 September 2019

▪ Paola Bonfante: Decrypting and Exploiting Beneficial Mycorrhizal Fungi / Wednesday 18 September 2019

▪ "Agricultural clusters: tools for collaboration between actors in the agricultural sector" WEBINAR / October 1, 2019

▪ Consultation on Establishing an International Digital Council for Food and Agriculture / 18 October - 8:30 to 10:00 AM

▪ The Nexus of Water-Land-Food-Energy-Climate and Their Sustainable Management for Efficient Use of Resources: The Case Study of Greece / October 23, 2019

▪ 11th Panhellenic Conference of the Hellenic Society of Agricultural Engineers (EGME) on "Agricultural Engineering a Key Element of Sustainable Development of Agriculture" / Friday 8 November

▪ MED GREENHOUSES WEBINAR [SEMIDE] WEBINAR / 18 November 2019

▪ Innovative Materials and Services for the Production of Vegetable and Fruit Products / Thursday, 21 November 2019

▪ Med Greenhouses Ari Webinars / November 28, 2019

▪ Conference on MED Greenhouses / December 4, 2019

▪ Analysis of the Message Reading Effect on Driving by Professional Guides Using Models and Decision Trees / December 11, 2019

▪ Anastastios Malandrakis: Investigation of Resistance of Phytopathogens to Fungicides - Molecular Diagnostics / December 11, 2019

▪ Dr. Serpil Guran: Integrating TEN (Nutrition-Energy-Water) Relationship and Organic Waste into Achieving Cyclical Carbon Economy / 12 December 2019

▪ Environment Society and Education / 13 December 2019

▪ Final Impact of environmental factors on the production of microbes in the greenhouse for fish feed supplement / 16 December 2019

 

Seminars / Programs / Speeches / Conferences attended in 2020 - With or Without Certificate (Due to lack of certifications, loss or free community programs):

Attending Programs / Speeches / Seminars / Conferences:

 

▪ ONLINE(Live) - Teeschools Course - ENERGY EFFICIENCY IN SCHOOLS. TEESCHOOLS PROJECT ”, with 52 teaching hours

▪ AGROTICA 8th Panhellenic Congress - "Climate Change and Agriculture" / 1 February 2020

▪ ONLINE(Live) The Impact of Climate Change: Space Innovation at Citizenship WEBINAR / March 3, 2020

▪ ONLINE(Live) Farmers of the Future! / Thursday 12 March 2020

▪ ONLINE(Recorded) Biology Seminar / 12 March 2020

▪ ONLINE(Live) Exploring in a participatory way the potential implications of the Megatrends on the issue of “local food chains” / 20 May 2020

▪ ONLINE(Live) Integration of natural and manmade systems into an urban environment / 28 May 2020

▪ ONLINE(Live) The European Organic Congress 2020 is going digital, 1-3 July 2020

▪ONLINE(Live) seminar: "Outlining the future of Agri-food in Greece"/ 2 July 2020

▪ ONLINE(Live) Fostering an Enabling Ecosystem for Food and Agriculture through Digital Innovation - World Summit on the Information Society Forum (WSIS) 2020 / 21 August 2020

▪ ONLINE(Recorded) Sea Level Changes & Coastal Floods. Short Term Forecast. Climate Change / 4 November 2020

▪ ONLINE(Live) 7th Panhellenic Conference on the Development of Greek Agriculture / 6 November 2020

▪ ONLINE(Recorded) Environmental Informatics for Freshwater Ecosystem Modeling: Dynamics and Impacts of Eutrophication and Sustainable Rural Water Use / 18 November 2020

▪ ONLINE(Live) Introducing Hydroponics - "Extraterrestrial Crops, Hydroponics & Substrate" / 22 November 2020

▪ ONLINE(Recorded) Digital Agriculture Forum Webinar / 5 December 2020

▪ ONLINE(Live) Assessing and Predicting the Impacts of Climate Change on Groundwater Resources / 16 December 2020

 

Seminars / Programs / Speeches / Conferences attended in 2021 - With or Without Certificate (Due to lack of certifications, loss or free community programs):

Attending Programs / Speeches / Seminars / Conferences:

 

▪ ONLINE(Live) Geographic Information Systems (GIS) Applications in Environmental and Water Resources Management / 1 February 2021

▪ ONLINE(Live) Co-cultivation: An Integrated Approach to Increasing Productivity, Resource Efficiency and Sustainability of Greenhouse Crops (CasH) / 8 February 2021

▪ ONLINE(Live) Routes to Action: changing our agronomy EVENTBRITE / 16 February 2021

▪ ONLINE(Live) Agriculture Roundtable: Growing Opportunity Through COVID-19 EVENTBRITE / 18 February 2021

▪ ONLINE(Recorded) Innovative Agritech Solutions in Turkey EVENTBRITE / 18 February 2021

▪ ONLINE(Live) Climate Change: Causes and Effects EVENTBRITE / 22 February 2021

▪ ONLINE(Recorded) Satellite Applications for Clean Growth EVENTBRITE / 23 February 2021

▪ ONLINE(Recorded) The Bioproducts AgSci Research Cluster Webinar EVENTBRITE / 23 February 2021

▪ ONLINE(Recorded) The Future of Innovation in Food&Agri EVENTBRITE / 23 February 2021

▪ ONLINE(Recorded) Regenerative Agriculture: Managing the Farm Carbon Footprint EVENTBRITE / 23 February 2021

▪ ONLINE(Recorded) Farming and Climate Change EVENTBRITE / 24 February 2021

▪ ONLINE(Live) International Online Conference on Agriculture & Plant Science EVENTBRITE / 25 February 2021

▪ ONLINE(Recorded) Energy & Environment Forum EVENTBRITE / 25 February 2021

▪ ONLINE(Recorded) The role of agriculture & land use sectors in a climate-neutral EU in 2050 EVENTBRITE / 25 February 2021

▪ ONLINE(Recorded) Agriculture and Air Pollution in the Commonwealth EVENTBRITE / 25 February 2021

▪ ONLINE(Recorded) Examining Soil Health Perceptions in North American Agriculture EVENTBRITE / 25 February 2021

▪ ONLINE(Live) Geothermal Energy Webinar and Panel Discussion EVENTBRITE / 25 February 2021

▪ ONLINE(Recorded) Climate Change Impacts on Conflict – Moving from Acknowledgement to Action EVENTBRITE / 25 February 2021

▪ ONLINE(Live) Controlling Bugs and Diseases EVENTBRITE / 28 February 2021

▪ ONLINE(Live) How Technology Can Facilitate Data Sharing In The Agri-Food Sector EVENTBRITE / 1 March 2021

▪ ONLINE(Live) Building a sustainable food system through innovation EVENTBRITE / 2 March 2021

▪ ONLINE(Live) "Reducing Food Waste" EVENTBRITE / 5 March 2021

▪ONLINE(Live) Renewable Energy Procurement & Carbon Offsetting Guidance Launch EVENTBRITE / 9 March 2021

▪ONLINE(Recorded) Energy Past, Present, and Future in the Arctic EVENTBRITE / 9 March 2021

▪ONLINE(Recorded) Satellite Imagery for precision agriculture EVENTBRITE / 10 March 2021

▪ONLINE(Recorded) Farming and Climate Change EVENTBRITE / 10 March 2021

▪ONLINE(Recorded) Soil Health and Community Resilience: Stories from the North EVENTBRITE / 11 March 2021

▪ONLINE(Live) Climate Change Disruption in a Digital Age: What happens to work and play EVENTBRITE / 11 March 2021

▪ONLINE(Live) The Energy Transition: The Greening of Atlantic Canada and Ireland EVENTBRITE / 12 March 2021

▪ONLINE(Recorded) Urban Agriculture Business Panel: Accessing Land EVENTBRITE / 13 March 2021

▪ONLINE(Recorded) Open Energy: Update on progress towards a net-zero UK energy sector EVENTBRITE / 15 March 2021

▪ONLINE(Recorded) Brokerage Event: Energy & Environment / Land (Agriculture & Food) EVENTBRITE / 15 March 2021

▪ONLINE(Recorded) Urban Farmer Workshop EVENTBRITE / 16 March 2021

▪ONLINE(Recorded) The climate and ecological emergency EVENTBRITE / 16 March 2021

▪ONLINE(Recorded) Webinar – Clean Energy for Business Parks EVENTBRITE / 16 March 2021

▪ONLINE(Live) The Future of Chemistry EVENTBRITE / 16 March 2021

▪ONLINE(Live) Air, Climate, and Energy Research Webinar Series EVENTBRITE / 16 March 2021

▪ONLINE(Live) Reclaimed Water Use in the Landscape EVENTBRITE / 16 March 2021

▪ONLINE(Recorded) 2021 Conference on Environmental Management - virtual edition EVENTBRITE / 16 March 2021

▪ONLINE(Live) Life in rural Ireland - Benefits of outdoors and healthy living EVENTBRITE / 16 March 2021

▪ONLINE(Recorded) Making the Business Case for Climate Change Mitigation and Equity EVENTBRITE / 17 March 2021

▪ONLINE(Recorded) The Potential for Solar Geoengineering to Help Counter Climate Change EVENTBRITE / 17 March 2021

▪ONLINE(Recorded) Grow Top Soils - The Science of Soil Carbon EVENTBRITE / 17 March 2021

▪ONLINE(Recorded) Climate Action in the Garden - webinar EVENTBRITE / 17 March 2021

▪ONLINE(Live) Plants and Medicine: The importance of plants to our health & wellbeing EVENTBRITE / 17 March 2021

▪ONLINE(Recorded) Composting for the Climate EVENTBRITE / 18 March 2021

▪ONLINE(Live) Offshore Renewable Energy : Learning As We Go EVENTBRITE / 18 March 2021

▪ONLINE(Recorded) Engineering the Future : Clean Energy for 2 Billion EVENTBRITE / 18 March 2021

▪ONLINE(Recorded) The University at a time of Climate and Ecological Emergency EVENTBRITE / 18 March 2021

▪ONLINE(Live) Agroforestry in Scotland: Discussion groups EVENTBRITE / 18 March 2021

▪ONLINE(Recorded) Hope Matters: Tackling Eco-Anxiety and Inspiring Climate Action EVENTBRITE / 18 March 2021

▪ONLINE(Recorded) Invest in clean, community-owned energy EVENTBRITE / 18 March 2021

▪ONLINE(Live) Agriculture Roundtable: Growing Opportunity Through COVID-19 EVENTBRITE / 18 March 2021

▪ONLINE(Recorded) Regenerative Agriculture EVENTBRITE / 18 March 2021

▪ONLINE(Recorded) In the climate for change: fires, floods and media failures EVENTBRITE / 18 March 2021

▪ONLINE(Recorded) Soil Biology – Panel Discussion w/ John Kempf & Elaine Ingham EVENTBRITE / 18 March 2021

▪ONLINE(Live) Hydrogen and Energy Storage for the Future EVENTBRITE / 18 March 2021

▪ONLINE(Recorded) Webinar: The Social Cost of Carbon EVENTBRITE / 19 March 2021

▪ONLINE(Live) Socio-Technical Innovation Bundles for Agri-Food Systems Transformation EVENTBRITE / 19 March 2021

▪ONLINE(Recorded) Intersections of Agriculture, Racial Justice, and Land Reform EVENTBRITE / 19 March 2021

▪ONLINE(Live) Trade-Offs in Ireland's Climate Change Commitments v's Agri-Food Growth EVENTBRITE / 22 March 2021

▪ONLINE(Recorded) Rural Lives: understanding financial wellbeing in rural Scotland EVENTBRITE / 22 March 2021

▪ONLINE(Live) Satellite Applications for the Future of Seas EVENTBRITE / 23 March 2021

▪ONLINE(Recorded) Weed Control in Pastures and Hayfields. EVENTBRITE / 23 March 2021

▪ONLINE(Recorded) Rain Water Harvesting: Small Scale Applications EVENTBRITE / 23 March 2021

▪ONLINE(Recorded) How to create complete energy efficiency EVENTBRITE / 23 March 2021

▪ONLINE(Recorded) ReImagine Jobs Spotlight: Regenerative Agriculture EVENTBRITE / 24 March 2021

▪ONLINE(Recorded) Farming and Climate Change EVENTBRITE / 24 March 2021

▪ONLINE(Recorded) Food Safety- Harvest and Post Harvest handling EVENTBRITE / 24 March 2021

▪ONLINE(Recorded) Phytogenesis: entanglements in more-than-human worlds EVENTBRITE / 24 March 2021

▪ONLINE(Recorded) Agriculture and Climate Change - a joint webinar by ILI and LINI EVENTBRITE / 25 March 2021

▪ONLINE(Recorded) Dr Stelios Grafakos: 'The Promise of Green Growth' EVENTBRITE / 25 March 2021

▪ONLINE(Recorded) The Chinese Greenhouse with Dan Chiras EVENTBRITE / 25 March 2021

▪ONLINE(Live) Sustainable Land Use and Governance in Scotland EVENTBRITE / 25 March 2021

▪ONLINE(Live) Food Systems and Climate Adaptation EVENTBRITE / 26 March 2021

▪ONLINE(Recorded) Know Your Carbon Footprint in the Food Industry EVENTBRITE / 28 March 2021

▪ONLINE(Recorded) Challenges of climate change and need for resilience in farmed grasslands EVENTBRITE / 29 March 2021

▪ONLINE(Recorded) Discover the UK strawberry vertical farming industry EVENTBRITE / 30 March 2021

▪ONLINE(Recorded) SEEDING Event Ireland EVENTBRITE / 30 March 2021

▪ONLINE(Recorded) Exploring the Impact of the Ontario Aquaculture Research Centre - Alma EVENTBRITE / 30 March 2021

▪ONLINE(Recorded) The Politics of Carbon Pricing – The Future of Climate Policy in Canada EVENTBRITE / 30 March 2021

▪ONLINE(Recorded) The Innovation Ecosystem EVENTBRITE / 30 March 2021

▪ONLINE(Recorded) Climate Change and Community Energy Resilience EVENTBRITE / 30 March 2021

▪ONLINE(Live) Seminar Renewable Energy in Brazil and Africa EVENTBRITE / 30 March 2021

▪ONLINE(Recorded) 10,000 raingardens for Scotland – More than just surface water management EVENTBRITE / 30 March 2021

▪ONLINE(Recorded) African greenhouse gas emissions and air quality EVENTBRITE / 30 March 2021

▪ONLINE(Recorded) "100% Fish" - A Story of Entrepreneurship in Iceland EVENTBRITE / 31 March 2021

▪ONLINE(Recorded) The Future Speaks: Central Scotland EVENTBRITE / 2 April 2021

▪ONLINE(Recorded) Good Food Connections April 2021 EVENTBRITE / 2 April 2021

▪ONLINE(Recorded) USSEE Round Table: Transitioning to Just and Sustainable Food Systems EVENTBRITE / 2 April 2021

▪ONLINE(Live) Unveiling Secrets of Microscopic Magicians: Nematodes EVENTBRITE / 6 April 2021

▪ONLINE(Live) Owning our Food Systems: Climate Change & Ag Impacts in the Gulf South EVENTBRITE / 9 April 2021

▪ONLINE(Recorded) Urban Agriculture Soil-Less Certificate: Introduction to Urban Agriculture EVENTBRITE / 12 April 2021

▪ONLINE(Recorded) Climate Change, Modern Slavery and a Just Transition EVENTBRITE / 13 April 2021

▪ONLINE(Recorded) Regenerative Agriculture, Climate Change and Biodiversity EVENTBRITE / 14 April 2021

▪ONLINE(Recorded) Climate Change and work towards Energy Strategy 2050 EVENTBRITE / 14 April 2021

▪ONLINE(Recorded) Trees and the Climate Emergency EVENTBRITE / 14 April 2021

▪ONLINE(Recorded) Online Lecture: Plants, Insects and People EVENTBRITE / 14 April 2021

▪ONLINE(Recorded) The Future for Greener Cannabis EVENTBRITE / 19 April 2021

▪ONLINE(Recorded) Feeding Our Economy EVENTBRITE / 20 April 2021

▪ONLINE(Recorded) Ireland’s First National Food Systems Dialogue EVENTBRITE / 21 April 2021

▪ONLINE(Recorded) Scotland's Approach to a Net Zero Community EVENTBRITE / 22 April 2021

▪ONLINE(Recorded) Earth Day Lunch & Learn for Rural Landowners EVENTBRITE / 22 April 2021

▪ONLINE(Recorded) Consultancy and Green IT EVENTBRITE / 22 April 2021

▪ONLINE(Recorded) Climate Smart Agriculture for Economic and Environmental Sustainability EVENTBRITE / 23 April 2021

▪ONLINE(Recorded) Nano in Agriculture EVENTBRITE / 26 April 2021

▪ONLINE(Live) Climate Webinar EVENTBRITE / 26 April 2021

▪ONLINE(Recorded) Evolving factors shaping trade in agriculture EVENTBRITE / 26 April 2021

▪ONLINE(Recorded) Ireland’s Second National Food Systems Dialogue EVENTBRITE / 26 April 2021

▪ONLINE(Recorded) Offshore Renewable Energy: Learning as We Go EVENTBRITE / 27 April 2021

▪ONLINE(Recorded) Food systems: climate change and animal-source food EVENTBRITE / 28 April 2021

▪ONLINE(Recorded) Webinar | Cannabis Science Certificate; Enhance your Herbal Career EVENTBRITE / 28 April 2021

▪ONLINE(Recorded) Danish Export Opportunities within British Agriculture EVENTBRITE / 29 April 2021

▪ONLINE(Recorded) What a Waste: Circular food systems and sustainable diets EVENTBRITE / 29 April 2021

▪ONLINE(Recorded) Green Energy + Red Tape EVENTBRITE / 29 April 2021

▪ONLINE(Recorded) Climate and Ecological Emergency Hustings EVENTBRITE / 29 April 2021

▪ONLINE(Live) 2021 New South Wales, Australia Orange Production Outlook EVENTBRITE / 29 April 2021

▪ONLINE(Live) Opportunities for UK satellite organisations across Brazilian agriculture EVENTBRITE / 30 April 2021

▪ONLINE(Recorded) Sunflower science EVENTBRITE / 5 May 2021

▪ONLINE(Live) We are how we eat: A discussion on Food, Sustainability and History EVENTBRITE / 8 May 2021

▪ONLINE(Recorded) Webinar: All About Ag EVENTBRITE / 8 May 2021

▪ONLINE(Recorded) Insect Protein: Sustainable Food Production EVENTBRITE / 13 May 2021

▪ONLINE(Recorded) Engineering in the climate emergency EVENTBRITE / 13 May 2021

▪ONLINE(Recorded) Re-Imagining A Greener City EVENTBRITE / 13 May 2021

▪ONLINE(Live) All About Tomatoes - ONLINE Class EVENTBRITE / 14 May 2021

▪ONLINE(Live) Ireland’s Fourth National Food Systems Dialogue EVENTBRITE / 17 May 2021

▪ONLINE(Recorded) Native Plants, Climate Change, and Your Backyard EVENTBRITE / 19 May 2021

▪ONLINE(Recorded) Green hydrogen: An opportunity to transform Africa and the world EVENTBRITE / 19 May 2021

▪ONLINE(Recorded) Sustainable Innovation EVENTBRITE / 19 May 2021

▪ONLINE(Recorded) The impacts of industrial agriculture in Sub-Saharan Africa EVENTBRITE / 20 May 2021

▪ONLINE(Recorded) Green finance: unlocking its potential for nature's recovery EVENTBRITE / 20 May 2021

▪ONLINE(Recorded) RNG Clean Energy Forum EVENTBRITE / 21 May 2021

▪ONLINE(Live) Saving Ireland's last breeding Curlew EVENTBRITE / 22 May 2021

▪ONLINE(Recorded) Climate change - challenges and solutions EVENTBRITE / 22 May 2021

▪ONLINE(Live) Meteorologicial Mobilities EVENTBRITE / 24 May 2021

▪ONLINE(Live) Regenerating our food systems EVENTBRITE / 25 May 2021

▪ONLINE(Recorded) AgCast - Greenhouses & High Tunnels EVENTBRITE / 25 May 2021

▪ONLINE(Recorded) Sustainable Cities Series - A Tale of Two Cities: Glasgow/Montreal EVENTBRITE / 1 June 2021

▪ONLINE(Recorded) Carbon Planet: a journey into the science of peatlands EVENTBRITE / 2 June 2021

▪ONLINE(Recorded) Plant Nutrition: Fertilizing Basics EVENTBRITE / 3 June 2021

▪ONLINE(Recorded) Zero Food Waste Forum Webinar Series EVENTBRITE / 5 June 2021

▪ONLINE(Recorded) Climate Justice for Afrikan People EVENTBRITE / 6 June 2021

▪ONLINE(Live) Aquaponics 101 EVENTBRITE / 7 June 2021

▪ONLINE(Recorded) Ecosystem restoration in coral reefs and boreal forests EVENTBRITE / 9 June 2021

▪ONLINE(Recorded) Unlocking Circular Economy EVENTBRITE / 9 June 2021

▪ONLINE(Recorded) Urban Agriculture is Changing the World EVENTBRITE / 14 June 2021

▪ONLINE(Recorded) Agriculture & Climate Change - with effective solutions EVENTBRITE / 15 June 2021

▪ONLINE(Recorded) The Role of the Ocean EVENTBRITE / 15 June 2021

▪ONLINE(Recorded) Waste as a Resource in the Built Environment EVENTBRITE / 16 June 2021

▪ONLINE(Recorded) Creating a Circular Economy for Tech: Why, How and What EVENTBRITE / 16 June 2021

▪ONLINE(Recorded) Wildlife Friendly Farming in the UK EVENTBRITE / 17 June 2021

▪ONLINE(Recorded) Circular Economy + Renewable Energy EVENTBRITE / 29 June 2021

▪ONLINE(Live) AQUACULTURE : DISEASE PREVENTION AND ANIMAL WELFARE EVENTBRITE / 29 June 2021

▪ONLINE(Recorded) UK Cities Climate Investment Commission (UK CCIC) Launch EVENTBRITE / 1 July 2021

▪ONLINE(Recorded) ARCH-UK REGIONAL WEBINAR SERIES: AQUACULTURE IN SCOTLAND EVENTBRITE / 1 July 2021

▪ONLINE(Live) Greenhouse Gas Removal: Nature-based and Hybrid Solutions EVENTBRITE / 2 July 2021

▪ONLINE(Recorded) Soil Science EVENTBRITE / 2 July 2021

▪ONLINE(Recorded) Circular Economy and Manging Your Business Waste EVENTBRITE / 8 July 2021

▪ONLINE(Recorded) Zero Waste Challenge with Edamame Eco EVENTBRITE / 8 July 2021

▪ONLINE(Recorded) 99 Counties for Climate Action EVENTBRITE / 9 July 2021

▪ONLINE(Live) UN Food Systems Summit Civil Society Public Forum EVENTBRITE / 12 July 2021

▪ONLINE(Live) Biorational Pesticides: Eco-Friendly Pest Control (webinar) EVENTBRITE / 14 July 2021

▪ONLINE(Recorded) Climate Change and Forced Displacement Teach Out EVENTBRITE / 14 July 2021

▪ONLINE(Recorded) Biodiversity: Agriculture and food systems in Hertfordshire EVENTBRITE / 15 July 2021

▪ONLINE(Recorded) Horizon Europe: Food, Natural Resources, Agriculture & Environment EVENTBRITE / 21 July 2021

▪ONLINE(Recorded) Food system governance: the food, disease, environment nexus EVENTBRITE / 21 July 2021

▪ONLINE(Recorded) Nottingham-Chandigarh Collaborative Symposium on Sustainability EVENTBRITE / 22 July 2021

▪ONLINE(Recorded) Circular Economy campaigns that make a difference EVENTBRITE / 26 July 2021

▪ONLINE(Recorded) South Australia Clean Energy Opportunities EVENTBRITE / 27 July 2021

▪ONLINE(Live) Carbon Literacy taster session: SOS-UK and Speak Carbon EVENTBRITE / 3 August 2021

▪ONLINE(Recorded) The Renewable City EVENTBRITE / 4 August 2021

▪ONLINE(Recorded) Indigenous Food and Agriculture EVENTBRITE / 13 August 2021

▪ONLINE(Live) The role of nuclear energy in fighting climate change EVENTBRITE / 13 August 2021

▪ONLINE(Recorded) Climate Change, Sustainability and Adaptation Headstart Sessions EVENTBRITE / 18 August 2021

▪ONLINE(Recorded) Compost workshop EVENTBRITE / 26 August 2021

▪ONLINE(Recorded) Climate Action and the classroom EVENTBRITE / 31 August 2021

▪ONLINE(Live) Grow Your Farming Business Using New Technology | Focus Group By AgriCalm EVENTBRITE / 1 September 2021

▪ONLINE(Recorded) Reduce Food Waste Workshop EVENTBRITE / 1 September 2021

▪ONLINE(Recorded) Organic waste in Cities: recovering value for fertilizer, energy or protein EVENTBRITE / 2 September 2021

▪ONLINE(Recorded) Rainwater Harvesting by Eco Centro EVENTBRITE / 3 September 2021

▪ONLINE(Live) Cool Plants to Attract Butterflies and Pollinators (webinar) EVENTBRITE / 3 September 2021

▪ONLINE(Recorded) Drinking Water Distribution Systems and Alternative Water Resources EVENTBRITE / 7 September 2021

▪ONLINE(Recorded) How to use FieldView to make seed decisions for next season EVENTBRITE / 8 September 2021

▪ONLINE(Live) Webinar: Energy Efficiency: A Vital Strategy for the Energy Transition EVENTBRITE / 10 September 2021

▪ONLINE(Recorded) Soil and Pasture Recovery Following Flood EVENTBRITE / 16 September 2021

▪ONLINE(Live) ClimateShot - The Agricultural Innovation Race to Save Our Planet EVENTBRITE / 20 September 2021

▪ONLINE(Recorded) UK Climate Risk Independent Assessment 2021 (CCRA3): Workshop for Scotland EVENTBRITE / 21 September 2021

▪ONLINE(Live) Greenhouse Gas Emissions During the Early Pandemic EVENTBRITE / 21 September 2021

▪ONLINE(Live) Webinar: Plastics in aquaculture – a responsible management approach EVENTBRITE / 23 September 2021

▪ONLINE(Recorded) WWF Explains | Why Do We Waste So Much Food? EVENTBRITE / 25 September 2021

▪ONLINE(Recorded) Free webinar - Planning & planting to maximise the potential of farm dams EVENTBRITE / 14 October 2021

▪ONLINE(Recorded) Reuse and remake: the circular economy for manufacturers EVENTBRITE / 14 October 2021

▪ONLINE(Live) Microplastics: Knowledge, measures and solutions EVENTBRITE / 18 October 2021

▪ONLINE(Recorded) Circular Economy & Green Economy Member Forum EVENTBRITE / 19 October 2021

▪ONLINE(Recorded) Scottish Islands on the front line of climate emergency EVENTBRITE / 23 October 2021

▪ONLINE(Live) Hydroponics around the world: The opportunities and challenges EVENTBRITE / 26 October 2021

▪ONLINE(Recorded)Food heritage for sustainable futures EVENTBRITE / 27 October 2021

▪ONLINE(Recorded)Carbon Farming - Tasmanian Government Programs Information Webinar EVENTBRITE / 27 October 2021

▪ONLINE(Recorded) The carbon footprint of what you eat EVENTBRITE / 1 November 2021

▪ONLINE(Live) Greenhouse lighting control webinar EVENTBRITE / 5 November 2021

▪ONLINE(Recorded) Urban Agroecology: International and Local Perspectives EVENTBRITE / 8 November 2021

▪ONLINE(Recorded) Agricultural water management in a changing climate EVENTBRITE / 9 November 2021

▪ONLINE(Live) Aquaculture Going Circular EVENTBRITE / 9 November 2021

▪ONLINE(Recorded) Webinar - Agritourism EVENTBRITE / 17 November 2021

▪ONLINE(Live) Innovative Agriculture Solutions from Hungary Webinar EVENTBRITE / 25 November 2021

▪ONLINE(Live) Climate Adaptation Research for BC Agriculture: Virtual Workshop 2021 EVENTBRITE / 7 December 2021

Δεξιότητες σε βιντεογραφία

Δημοσιευμένες ταινίες μικρού μήκους και βραβεία:

bottom of page